Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 29. decembar 2020

Urtica

Violeta Vojvodić Balaž, Eduard Balaž

1999-2011

Grupa za umetnička i medijska iztraživanja Urtica u radu preklapa umetnost, društvene nauke, edukaciju i tehnologiju. Tematski i hronološki radovi Urtike se mogu podeliti u celine: umetnost i ekosistem (Urtica Medicamentum Est, 1999/01); umetnost i medijska prezentacija rata (Lapsus Memoriae, 2002); umetnost i jezik (Dictionary of Primal Behaviour, 2003), umetnost i društvo (Social Engine, 2004/08 i HoopUp 2011—); umetnost i ekonomija (Value Quest, 2010/11).

Formati i žanrovi

Produkcija grupe Urtica obuhvata objekte, participativne instalacije, baze podataka, internet aplikacije, umetničko-mas-medijske kampanje i edukativne programe.

Biblioteka

Članovi

Kristian portret
Violeta Vojvodić Balaž  [Zrenjanin, 1971]

Diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1995; magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2000; Specijalizirala menadžment na Evropskoj diplomi za menadžment u kulturi, 2006; Doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2017. Doktorand na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.
Profesionalni status: Samostalan umetnik

Ostale aktivnosti: ko-osnivač Centra za nove medije kuda.org u Novom Sadu; osnivač i rukovodilac platforme MEMODUCT posthuman.archive.

Joler portret
Eduard Balaž  [Novi Sad, 1972]

Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 1997. Magistirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2003.
Profesionalni status: Samostalan umetnik