Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 29. decembar 2020

Petrić, Dautović, Maruna

Branislav Petrić, Staniša Dautović, Vladimir Maruna

1995-2001

Klaster Petrić–Dautović–Maruna svoje delovanje definiše kao „sistem funkcionalno zavisnih elemenata”, a umetnički angažman opisuje kao „duboko oranje” u low-fi produkciji. Polazeći od premise da su nauka i umetnost „ravnopravne paradigme kulture”, oni u radovima problematizuju delovanje formalnih sistema u umetnosti, filozofiji i nauci, istražujući mesto susreta novih (cutting edge) i starih (old fashion) tehnologija.

Formati i žanrovi

Produkcija Petrić–Dautović–Maruna obuhvatala je radove u spektru od foto performansa do računarskih sistema realizovanih pod meta-konceptom „umetnik katodik”.

Biblioteka

Članovi

Petric portret
Branislav Petrić  [Zemun, 1959]

Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1984.
Profesionalni status: Samostalan umetnik

Stanisa portret
Staniša Dautović  [Beograd, 1964]

Diplomirao i doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu.
Profesionalni status: Vanredni profesor na Katedri za teorijsku elektrotehniku, FTN Novi Sad

Stanisa portret
Vladimir Maruna  [Zrenjanin, 1965]

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Profesionalni status: CEO MD&Profy