Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 05. januar 2021

Staniša Dautović

[Beograd, 1964]

Staniša Dautović sebe definiše kao „hibrid nastao ukrštanjem umetnosti i nauke” koji „zauzima prostor, troši vreme i rasipa energiju u Novom Sadu, Srbija.” U koautorstvu sa Branislavom Petrićem i Vladimirom Marunom izvodi projekte iz oblasti vizuelne umetnosti, a Od 2003. sa Branislavom Petrićem nastavlja saradnju u grupi Happy Trash Production (HTP).

Formati i žanrovi

Produkcija Staniše Dautovića obuhvata kompjuterski generisane radove, artware instalacije, neokonceptualnu praksu, foto-performans, kolaž, DJ akcije.

Objavljuje prozu i poeziju; roman Kanenas (1989) i zbirku pesama Romantični Černobil (1990-91)

Bio

Diplomirao i doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Profesionalni status: Vanredni profesor na Katedri za teorijsku elektrotehniku, FTN Novi Sad

Biblioteka