Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 29. decembar 2020

Eastwood

Kristian Lukić, Vladan Joler, Zvonko Gorečan

2002-2015

Eastwood - Real Time Strategy Group produkciju bazira na strateškim istraživanjima informacionih tehnologija, ekonomije, kulturne prakse i gejming industrije.

Formati i žanrovi

Produkcija Eastwood rađena je u žanru real time kompjuterskih strateških igara sa elementima arkadnih igara.

Biblioteka

Članovi

Kristian portret
Kristian Lukić  [Sombor, 1973]

Diplomirao i magistrirao na katedri za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorske studije završio na Leuphana Universität Lüneburg u okviru Centre for Digital Cultures.
Profesionalni status: Kustos i teoretičar novih likovnih medija, Bratistava, Slovačka.

Ostale aktivnosti: Ko-osnivač i urednik Centra za nove medije kuda.org (Novi Sad); kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad); osnivač i rukovodilac Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije Napon (Novom Sadu).

Joler portret
Vladan Joler  [Novi Sad, 1977]

Diplomirao na Katedri za Nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2000, a magistrirao na istom odseku 2004. Doktorske studije završio je na Katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu, 2020.
Profesionalni status: Redovni profesor na Katedri za nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

  • Ostale aktivnosti: Osnivač i rukovodilac SHARE Labs.
  • SHARE Labs https://labs.rs