Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 29. decembar 2020

Vladan Joler

[Novi Sad, 1977]

Vizuelna istraživanja Vladana Jolera bave se temom info-rata i nadzora, arhitekturom Interneta i analizom metapodataka, kao i tehnološkom eksploatacijom ljudskih i prirodnih resursa u okviru virtuelne ekonomije.

Formati i žanrovi

Produkcija Vladana Jolera obuhvata hakovane kompjuterske igre, medijski aktivizam, analizu algoritamskih procesa i vizuelizaciju podataka u formi mapa i interaktivnih grafikona.

Bio

Diplomirao na Katedri za Nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 2000, a magistrirao na istom odseku 2004. Doktorske studije završio je na Katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu, 2020.
Profesionalni status: Redovni profesor na Katedri za nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

  • Ostale aktivnosti: Osnivač i rukovodilac SHARE Labs.
  • SHARE Labs https://labs.rs

Saradnički projekti

Joler+kate
Anatomy of an AI system  2018
Kate Crawford i Vladan Joler

Kejt Kroford (Kate Crawford), istraživačica i profesorka, proučava društvene implikacije informatičkog društva, mašinskog učenja i veštačke inteligencije.

Joler+010010111010110.org
My Little Big Data  2019
0100101110101101.org i Vladan Joler

Eva & Franco Mattes (Italija), netart duo baziran u Njujorku.