Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

New Extractivism

Premijera: “Time Out of Joint”, Yerevan Biennial, 2020
Produkcija: Share Lab, 2020
New Extractivism
Tehnika i komponente

Digitalna mapa, esej

Vektorska grafika

Studija Slučaja

Apstrakt

Mapa je kreirana kao simbolički prikaz putovanja „postčoveka” po infrastrukturi Mreže. Tehnološka eksploatacija ljudskih i prirodnih resursa u okviru virtuelne ekonomije označena kao „novi ekstraktivizam,” ironično naglašava igru reči koja asocira na istorijske umetničke „izme”.