Autorski rad

Studija Slučaja

Apstrakt

Data portet pionira net arta, umetničkog kolektiva 0100101110101101.org (Eva and Franco Mattes) građen je tokom jedne godine metodom analize privatih podataka — trinaestogodišnja arhiva elektronske pošte i višemesečna istorija surfovanja Internetom — koje je Vladan Joler vizuelizovao u formi mape podataka. „Portal u umu”, kao ga umetnici nazivaju, metafora je za centralizovani nadzor i i kvantifikaciju života u okviru distopijske virtuelne agore. Totalna transparentnost korisnika suprotstavljena je totanoj netransparentnosti procesa kreiranih od strane internet kompanija prilikom posredovanja u odnosu čovek — algoritam — drugi čovek.