Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 23. decembar 2020

Lapsus Memoriae

Autor: Urtica
Premijera: Viper - International Festival for Film, Video and New Media, Basel, 2002
Produkcija: Artist-in-residence C3 Center for Culture and Communication, Budapest, 2002
Lapsus Memoriae
Tehnika i komponente

Flash igra

Računar i Flash player

Studija Slučaja

Apstrakt

LM je zero-sum game zasnovana na tradicionalnoj igri memorije, a modifikovana na način da u fokus stavlja medijsku prezentaciju rata u okviru NATO „just war doctrine” (9. novembar 1989 - 11. septembar 2001). Lapsus Memoriae, greška u pamćenju uzrokovana je eufemističkim nazivima vojnih operacija koje reprogramiraju emocionalno učešće publike u pozitivnom smeru i brišu negativne konotacije realnih dešavanja na bojnom polju.