Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 18. decembar 2020

Samoodrživi sistemi apsurda

Premijera: Savremena galerija Zrenjanin, 2010
Produkcija: 2010-2020
Samoodrzivi sistemi apsurda
Tehnika i komponente

Interaktivna instalacija / bio.komp.sistem

Biljke (asparagus, bonsai, paprat, bendžemin), paneli (papir), klirit tabla, uradi sam i reciklirani elektro uređaji, jednostavni roboti, hidroponični sistemi;
Softver: Arduino mikrokontroler, Processing

Studija Slučaja

Apstrakt

Ciklus radova Samoodrživi sistem apsurda (2010-2020), Stevan Kojić gradi na ironijskoj upotrebi reči “samoodrživost” u značenju utopije i nemoguće misije postizanja samoodrživosti društvenih, bioloških i mašinskih sistema. Postavka u duhu l'art pour l'art eksperimenta baziranog na protoku informacija, pretvara mikrosvet white-box galerije u bio laboratoriju ili skladište mini tehnoloških ekosistema. Izolovani, u kontrolisanim uslovima galerije, ovi naizgled autotelični floralni eksponati otvaraju niz bio-etičkih pitanja vezanih za genetski inženjering i odnos prema prirodi.