Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 29. decembar 2020

Stevan Kojić

[Kikinda, 1973]

Poetika Stevana Kojića je specifična l'art pour l'art tehnološka nadgradnja bio sistema koja se u kontekstu proučavanja estetskog koda zajednice oslanja na istoriju pejzažnog slikarstva u Vojvodini i tehnološku regulaciju životne sredine.

Formati i žanrovi

Produkcija Stevana Kojića obuhvata bio-kompjuterske sisteme, digitalne animacije, jednostavne robote, hidroponične sisteme, lumino objekte.

Bio

Diplomirao na vajarskom odseku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1997. a magistrirao na istom odseku 1999. Doktorske studije završio je na Katedri za nove likovne medije Akademije umetnosti u Novom Sadu, 2020.
Profesionalni status: Redovni profesor na Katedri za nove likovne medije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i na Fakultetu likovnih umjetnosti u Cetinju.