Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 05. januar 2021

Hypoiconicité

Premijera: „World, Language, Iconicity”, REX, Beograd, novembar 2003
Produkcija: Urtica, WLI 2003
Hypoiconicite
Tehnika i komponente

Flash baza podataka, print

Računar, flash player, digitalni print; razglednica (Petrić, Dautović, Maruna, 1998)

Studija Slučaja

Apstrakt

Rad Hypoiconicité je nastao razmatranjem tri problema: 1) ikoničkom prirodom opažanja; 2) prirodom znanja uopšte, koja je u osnovi ikonička i 3) prirodom ikoničkih znakova (hipoikona). U ovom radu Dautović ispituje međusobni odnos i presek oblasti za koje je ikoničnost ključna reč kao što su lingvistika, kognitivna psihologija, semiotika i vizuelna umetnost.

U okviru Memoduct/Hypoiconicite arhiviran je koncept „umetnik katodik”, razglednica posvećena Milevi Radaković (Petrić, Dautović, Maruna, 1998)