Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

Dživ čip/Noćni vrabac

Premijera: Galerija Zlatno oko, Novi Sad, april 1996
Produkcija: 1996
Dziv cip/Nocni vrabac
Tehnika i komponente

Instalacija / bio.komp.sistem

LED diode, 10 vrabaca, računar i monitor, zvučnici, sigurnosna mreža

Studija Slučaja

Apstrakt

Instalacija Dživ čip/Noćni vrabac nastala je prožimanjem sećanja na dečiju igru i vizije cutting edge bio-računarstva, prvog organskog DNK kompjutera TT-100 (1994). Rukovodeći se polazištem Leonarda Adlemana — ako DNK prenosi i pamti informaciju, onda može i da računa informaciju — umetnici simboličku igru zasnivaju na ideji da će se u budućnosti živa priroda koristiti u svrhu računanja i skladištenja podataka. Tehno-minimalistička upotreba računara kao izvora svetla za let 10 vrabaca označenih LED diodama, proizvela je kao krajnji rezultat biofizički informacioni sistem estetsko-transcedentalnog dejstva.