Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 18. decembar 2020

Konjović, Kojić:
O umetnosti (i o biciklu)

Premijera: „Kritičari su izabrali”, autorska postavka Save Stepanova, 2014
Produkcija: 2014
O umetnosti (i o biciklu)
Tehnika i komponente

Interaktivna instalacija / bio.komp.sistem

Slike Konjović: Kamare na kraju sela (1965), Žito (1956), Kaštel Ečka (1958)
Instalacija Kojić: bicikl, laptop, biljke (asparagus, bonsai, bendžemin, paprat, mahovina), zvučnici, uradi sam elektro uređaji
Softver: Arduino mikrokontroler, Processing

Studija Slučaja

Apstrakt

Koncipirajući autorsku postavku „Milan Konjović, Stevan Kojić: O umetnosti (i o biciklu)”, kustos Sava Stepanov — novosadski galerista koji je obeležio epohu Diskretnog modernizma Devedesetih u Vojvodini (1994-2000) —pošao je od motivacije umetnika: umetnik odlazi u prirodu biciklom tražeći specifične lokacije u potrazi za inspiracijom (Konjović), ili u potrazi za informacijama koje kao resurs ekstrahuje iz prirodnog okruženja (Kojić).

L'art pour l'art postavka „Konjović—Kojić” je umetnički eksperiment koji tumačimo spram analitičkog sistema teorije komunikacije polazeći od premise Klod Šenona (Claude Shannon) koja glasi da samo signal može biti poslat, a ne poruka. Stoga posmatrani ogledni slučaj O umetnosti (i o biciklu) jeste mreža međuodnosa procesuiranih signala koje doživljavamo kao umetničko delo.