Autorski rad

Studija Slučaja

Apstrakt

Explorer 98 — real time strategy kompjuterska igra odigrava se unutar Windows ekosistema, stoga korisnik nema drugu opiciju već da uvek igra na strani kompanije, tj. Windows imperije. Ikonografski igra je asamblaž piratizovanih elemenata odnosno „citata” komercijalnih proizvoda: korisnički interfejs (Internet Explorer / Windows 98), likovi (Command & Conquer: Tiberian Sun), muzika (Command & Conquer). Explorer 98 je deo internet projekta Kingdom of Piracy koji tematizuje odnos piraterije i intelektualne svojine.