Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

0002 The Greatest Hits

Premijera: 1998
Produkcija: Fond za otvoreno društvo (Jugoslavija), 1998
0002 The Gratest Hits
Tehnika i komponente

CD-ROM prezentacija

CD-ROM, računar

Studija Slučaja

Apstrakt

Iskaz asocijacije Apsolutno „doba komunikacije je doba virusa”, zadire u granično područje razumevanja odnosa kontrole i slobode u kontekstu ekologija informatičkog doba. I dok premisa „bez interakcije nema komunikacije”, promoviše slobodu govora i kretanja u kontekstu digitalne agore, ona istovremeno ukazuje na interakciju kao kanal za prenos virusa u okviru ljudske populacije ili klastera računara. Sučeljavajući izbore sloboda vs. sigurnost, odnosno, rizik od zaraze vs. samoizolacija, aludira se na svest korisnika o fragilnosti i međupovezanosti sofisticiranih bioloških, tehnoloških i društvenih sistema. Pitanje kontrole i regulacije okruženja, The gratest hits (1998) otvara prikazom 10 najvećih viralnih udara (kompjuterskih i ljudskih virusa) na kraju milenijuma.