Autor-ka / Autorska grupa

←  Matrix projekta

Last updated: 09. decembar 2020

asocijacija APSOLUTNO

Zoran Pantelić, Dragan Rakić, Bojana Petrić i Dragan Miletić

1995-2005
https://apsolutno.org

Novosadska asocijacija APSOLUTNO (aA) delovala je u periodu 1995-2005, profilišući svoj rad kroz društvenu funkciju umetnika kao „neutralnih istraživača apsolutno realnih činjenica”. Analitički pristup, zasnovan na primeni metodologije „apsolutno sada i apsolutno ovde”, omogućio je da pojedinačne radove u rasponu od Preloma (1995) do a.trofije (1999/2002), čitamo kao hronologiju raspada jedne zemlje.

Formati i žanrovi

Produkcija aA obuhvatala je polimedijske radove poput foto performansa, video/audio istalacija, (art)produkt dizajna, novinskih akcija i uličnih intervencija, a od 1997. produciraju umetničke radove u formi CD-ROM-a i net arta.

Biblioteka

Članovi

Pantelic portret
Zoran Pantelić  [Novi Sad, 1965]

Diplomirao skulpturu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, 1991. Magistirao na istom fakultetu 1995. Tokom 2001, bio je polaznik tečaja za medijsku edukaciju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani.
Profesionalni status: Samostalan umetnik (1992-), osnivač i direktor Centra za nove medije kuda.org.

Rakic portret
Dragan Rakić  [Sonta 1959 - Sombor 2009]

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu, a potom i na Višoj pedagoškoj školi (odsek restauracija i konzervacija) u Beogradu, 1987. Diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1988, a magistrirao na istom fakultetu 1997.
Profesionalni status: Bio je predavač na slikarskom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu (1992–2008) i pokretač inicijative za uvođenje predmeta Digitalna slika (2008). Bio je osnivač radionice VacuumPack u Somboru.

Miletic portret
Dragan Miletić  [Novi Sad 1970]

Diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1997, gde je radio kao asistent u periodu 1997-98. Magistrirao je na San Francisco Art Institute u Americi, doktorand na Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (2020).
Profesionalni status: Samostalan umetnik, radi u okviru umetničkog para Bull.Miletic / Synne T. Bull (Norveška) i Dragan Miletic (SAD, ex Jugoslavija).

Bojana portret
Bojana Petrić  [Novi Sad 1967]

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1991, magistirirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 1997, a doktorirala na Eotvos Lorand University u Budimpešti.
Profesionalni status: Profesorica na departmanu za primenjenu lingvistiku i komunikaciju na Birkbeck University of London (2015). Prethodna predavačka aktivnost podrazumevala je angažman na University of Essex (2007-2015), Eötvös Loránd University u Budimpešti (2005-2007), Central European University u Budimpešti (1999-2004) i na Univerzitetu u Novom Sadu (1993-1999).