Autorski rad

←  Matrix projekta

Last updated: 08. decembar 2020

0001 VEAG - Media façade

Premijera: VEAG Company, Berlin, 27 August 1999
Produkcija: 1999
0001 VEAG - Media facade
Tehnika i komponente

Video instalacija

18 ekrana (9 u horizontalnom i 9 u vertikalnom nizu)

Studija Slučaja

Apstrakt

Naziv rada Media façade, odnosi se na medijsku fasadu, predstavu stvarnosti konstruisane manipulacijom simbola. Centralni koncept instalacije je pojam energije, odnos čoveka i mašine, ljudske kreativne energije i energije koju čovek ekstahuje iz prirode industrijskim procesima. Video instalacija je izvedena na fasadi zgrade VEAG kompanije koja posluje u energetskom sektoru.